Arbetsplatsstrategi

Millennials ställer krav på en modern arbetsplats

Den som vill locka engagerade medarbetare måste tänka längre än lön och villkor. Den moderna arbetsplatsen har människan i centrum.
– Silicon Valley har flyttat fram gränserna för vad vi förväntar oss av en arbetsgivare, säger Josefine Mordenfeld, arbetsplatsstrateg på Coor.

Ett kontor i storleken av en garderob som representerar den moderna arbetsplatsen för millennials | Coor

”Millennials” eller "Generation Y" är personer födda runt millennieskiftet. Millennials har växt upp i en snabbt föränderlig värld med ny teknik som ritat om kartan gällande media och kommunikation samt förväntningar och prioriteringar från och på omvärlden.

Oavsett bransch utgår framgång ifrån medarbetarna. Det är de anställda på företagen och den mångfald av erfarenheter och personligheter de erbjuder som verksamheten vilar på. Därför är det också avgörande för ett ambitiöst företag att hela tiden modernisera den fysiska arbetsmiljön och skapa en kultur som människor mår bra i.

– Det finns ingen motsättning mellan företagets värdeskapande och ökat välbefinnande hos personalen. Dessa går hand i hand, säger Josefine Mordenfeld.

Vad är viktigt på en arbetsplats?

Coor har märkt att arbetsplatsen har ökat i betydelse när företaget söker personal och i hur medarbetarna trivs på arbetet. I dag ställer man krav på kontor som är hållbart, modernt, främjar en god arbetsmiljö och som hjälper människor att leva ett hälsosamt liv.

– Arbetslivet har utvecklats. Och inte bara på ett positivt sätt om vi ser till samhället som helhet. Vi jobbar mer och utrymmet för återhämtning har blivit mindre, vilket inte minst märks i att allt fler drabbas av utbrändhet. Därför ökar också kraven på möjligheterna att skapa balans på arbetsplatsen, säger Josefine Mordenfeld.

Det kan dels handla om att eliminera tidstjuvar som strulande teknik och onödiga möten. Istället ska vi ges möjlighet att ta paus för att låta hjärnan återhämta sig, och se till så att kroppen mår bra. Rent konkret kan det handla om att skapa möjlighet att röra sig på jobbet, till exempel genom att arbeta på en stol som du kan hålla dig aktiv på, eller än mer avancerade lösningar.

– Just nu testar vi till exempel VR-glasögon som låter din hjärna koppla av och hämta ny energi. Det är spännande att använda den tekniska utvecklingen till beteendeförändringar, men det gäller att förstå vad värdet är, för det är inte prylen i sig som är viktig. Vi har också testat saker som att arbeta sittandes på en cykelmaskin eller en stol med trampor. Det ska öka blodflödet i kroppen och till hjärnan och ge bra effekter på produktiviteten. Det är värt att testa, men vi tror mer på att låta våra kroppar och hjärnor göra en sak i taget, säger Josefine Mordenfeld.

Som så mycket annat kommer många av de nya tankarna från Silicon Valley där företag som Google och Facebook gått i täten. Tanken är att skapa kontor som fokuserar på medarbetarnas upplevelse, välmående och sunda värderingar – en kultur som passar millenniegenerationen.

Detta går hand i hand med att medarbetarna ställer högre krav på att verksamheten de jobbar i, liksom arbetsplatsen, är hållbar.

– Fokus har skiftat från gröna byggnader och avfallshantering till delningsekonomiska diskussioner som till exempel co-working, aktivitetsbaserade arbetsplatser och en hållbar förvaltning.

På Coor drivs förändringsprojekten så alla på arbetsplatsen involveras. Målet är att skapa ett brett engagemang. Men Josefine Mordenfeld betonar att förändringar inte kan genomföras som ett isolerat projekt.

– Det är viktigt att se på det som en process. Det är när en fungerande process finns på plats, som tar hand om förändringsbehov över tid, som man verkligen kan tala om en hållbar arbetsplats.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats