Coor avvecklar sitt kontor i Vänersborg

Coor Industriservice har beslutat att avveckla sitt kontor i Vänersborg. Bakgrunden är minskad efterfrågan på underhåll- och servicetjänster till kraft- och värmeverk från Coors kunder i främst södra och sydvästra Sverige.

Coor Industriservice arbetsplats i Vänersborg har fokus på underhåll och servicetjänster till kraft- och värmeverk. Efterfrågan från kunder på dessa tjänster har minskat de senaste åren. Bolaget ser ingen långsiktig tillfredsställande utveckling och har därför valt att avveckla kontoret.

Tyvärr innebär avvecklingen att Coor Industriservice har lagt ett varsel om övertalighet på 22 medarbetare till arbetsförmedlingen. Fackliga förhandlingar pågår och alla medarbetare är informerade om situationen.

- Det är väldigt tråkigt att behöva varsla om övertalighet, men eftersom situationen ser ut som den gör har vi inget annat val. Just nu gör vi vad vi kan för att se vilka möjligheter det finns för återanställningar på andra orter, säger Roger Hydén, Regionchef på Coor Industriservice.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Hydén, Regionchef, Coor Industriservice
+46 704 169 150
roger.hyden@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation, Coor Industriservice
+46 8 553 963 99
marie-louise.essbrant@coor.com