Coor Industriservice är certifierad enligt 1090-1 och 3834-3

Enheten Svets och Smide i Skövde inom Coor Industriservice är nu 1090-1 och 3834-3 certifierad. Verksamheten har under våren arbetat med att möta de nya lagkraven som gäller för leveranser av svetsade lastbärande byggnadskonstruktioner.

Certifieringen innebär att verksamheten har ett ledningssystem som säkerställer att produkterna som tillverkas uppfyller de säkerhetskrav som finns. Allt från materielleveranser, hantering av tillsatsmaterial, kalibrering av svetsverk, svetsarnas kompetens och svetsarprövningar till rutiner och dokumentation vid avsyning har kvalitetssäkrats av enheten.

- Processen för att bli certifierade har inneburit ett gediget arbete för oss. Certifieringen ger oss en möjlighet att fortsätta leverera våra tjänster, samtidigt som vi har stärkt vår kompetens och kan bidra till en säker och effektiv produktion för våra kunder, säger Peter Johansson, ansvarig chef för Svets & Smide i Skövde.

Certifieringen har utförts av A3CERT som har godkänts av SWEDAC. A3CERT har 1090-certifierat nästan hälften av de 180 bolag i Sverige som är godkända.

Coors svetsverksamhet i Finspång är redan certifierade enligt 1090-1 samt 3834-2.

Från och med 1 juli 2014 måste alla produkter i stål avsedda för stålkonstruktioner, från skruvar och tillsatsmaterial för svetsning, till sammansatta produkter ha CE-märkning enligt EN 1090.

Coor Industriservice

Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion.

Coor Industriservice levererar tillgänglighet genom kvalificerade underhålls- och rengöringstjänster med teknikinnehåll. Vi driver komplexa projekt inom till exempel mekanik, el och automation. Dessutom erbjuder vi specialisttjänster som till exempel analysservice, svetsning av unika rörsatser och komponentservice.

Våra tjänsteområden:

  • Industriunderhåll
  • Strategisk produktionsutveckling
  • Industriell rengöring och avfallshantering
  • Tillverkning och projekt
  • Logistik

Coor Industriservice är en del av Coor Service Management som är Nordens ledande serviceleverantör. Läs mer på www.coor.se/industriservice

 

För mer information kontakta:

Peter Johansson, ansvarig chef Svets & Smide i Skövde, Coor Industriservice
+46 500 91 70 39
peter.johansson3@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation, Coor Industriservice
+46 8 553 963 99
marie-louise.essbrant@coor.com