Coor Industriservice växer i östra Södermanland

Coor Industriservice satsar i region Öst och integrerar KWD Automation & Engineering i sin verksamhet.

Just nu satsar Coor Industriservice på att växa inom engineering-tjänster i region öst. KWD Automation & Engineering med säte i Nyköping kommer från den 1 oktober 2014 att ingå i Coor Industriservice, som är en del av Coor Service Management. 

KWD Automation & Engineering arbetar med utveckling och konstruktion inom industriell automation. Företaget levererar såväl nyckelfärdiga anlägg-ningar som ombyggnader och moderniseringar av befintliga system.

Tack vare övertagandet stärker Coor sin position som en leverantör av tek-niska projekt med helhetsåtagande i regionen. Bolaget har sedan tidigare en engineering-verksamhet i Finspång och har under året etablerat en i Söder-tälje. Företaget har ambitionen att växa i mellersta Sverige och KWD Auto-mation kompletterar Coors erbjudande och stärker företaget för vidare ex-pansion i och kring Nyköping. 

– Vi bedömer området i och kring Nyköping som en tillväxtregion. Här finns världsledande företag inom flera branscher. Vår förhoppning är att bli en ännu starkare partner till våra befintliga och även nya kunder i området, sä-ger Tomas Hägglöf, Regionchef på Coor Industriservice

– KWD Group har haft ett väl fungerat samarbete med Coor under flera år. I och med att Coor nu satsar på att växa i regionen, ser jag det som ett na-turligt steg att integrera KWD Automation & Engineering i Coor. Bolaget stärks positivt för både kunder och medarbetare, säger Dan Nilsson, ägare av KWG Group.


Coor Industriservice

Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion.

Coor Industriservice levererar tillgänglighet genom kvalificerade underhålls- och rengöringstjänster med teknikinnehåll. Vi driver komplexa projekt inom till exempel mekanik, el och automation. Dessutom erbjuder vi specialisttjänster som till exempel analysservice, svetsning av unika rörsatser och komponentservice.

Våra tjänsteområden:

  • Industriunderhåll
  • Strategisk produktionsutveckling
  • Industriell rengöring och avfallshantering
  • Tillverkning och projekt
  • Logistik

Coor Industriservice är en del av Coor Service Management som är Nordens ledande serviceleverantör. Läs mer på www.coor.se/industriservice

För mer information kontakta:

Tomas Hägglöf, Regionchef, Coor Industriservice
+46 122 833 27
tomas.hagglof@coor.com

Magnus Råd , ansvarig chef Nyköping, Coor Industriservice
+46 70 255 5063 
magnus.rad@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation, Coor Industriservice
+46 8 553 963 99
marie-louise.essbrant@coor.com