Coor lanserar ny, smart kundportal för leveransuppföljning

Coor har utvecklat en ny digital portal för uppföljning, ”Coor Performance Portal”. Genom integration till olika system och möjlighet att skära informationen på olika enheter erbjuder portalen möjligheter för kunderna att följa upp sin serviceleverans på ett överskådligt och enkelt sätt.

Coor Performance Portal är unik på marknaden genom att integrationen till ett flertal system ger viktig information om såväl ärendehantering, ekonomi, leveransprecision/ledtider, incidentrapportering och förbättringar. Detta innebär att beställarna i en samlad webbportal enkelt och överskådligt kan ta del av olika nyckeltal – närhelst de önskar och i realtid. En annan fördel är att det i systemet är möjligt att följa upp informationen och nyckeltalen på olika sätt – per tjänst, anläggning, ort, land eller region. Detta ger möjlighet att jämföra kostnader och andra parametrar med varandra, vilket är värdefullt vid prioriteringar och beslut.-  Vi har kört en pilot hos några av våra kunder, och det har fallit väl ut. Vi presenterar nu vår portal för flera andra kunder, som alla är mycket intresserade. Det är framförallt användarvänligheten och transparensen i portalen som kunderna uppskattar. Kunden får total kontroll på hur väl vi lever upp till avtalet genom denna lösning, säger Anna Pierre, projektledare för Coor Performance Portal på Coor.Coor Performance Portal kommer successivt att rullas ut till de kunder som är intresserade.