Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor varslar om övertalighet i Finspång

Coor Service Management varslar om övertalighet motsvarande 25 tjänster. Bakgrunden är minskad efterfrågan på underhållstjänster från Coors kunder i och kring Finspång.

Efterfrågan på underhållstjänster från bolagets kunder i och kring Finspång fortsätter att vara låg och för att säkerställa framtida konkurrenskraft måste Coor anpassa verksamheten och varsla om övertalighet motsvarande 25 tjänster. Varslet berör både kollektivanställda och tjänstemän. I den berörda verksamheten arbetar cirka 280 medarbetare.

- Att lägga ett varsel känns alltid tråkigt, men vi måste anpassa oss till rådande marknadssituation. Nu gör vi allt vi kan för att hitta nya uppdrag, samtidigt som vi fokuserar på att i så stor utsträckning som möjligt stödja våra medarbetare, säger Tomas Hägglöf, Regionchef på Coor.

Coor har lämnat ett varsel om övertalighet till arbetsförmedlingen och fackliga förhandlingar pågår.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Hägglöf, Regionchef, Coor Industriservice
+46 122 833 27
tomas.hagglof@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation, Coor Industriservice
+46 8 553 963 99
marie-louise.essbrant@coor.com