Digital transformation inom FM- och industriservicebranschen

Den pågående digitala transformationen förändrar förutsättningarna för allt vi gör och påverkar alla branscher. Som ledande servicebolag har Coor Service Management tagit ett samlat grepp kring detta och testar redan nu flera digitala lösningar. Ett aktuellt exempel är ”Internet of Things” (IoT), som innebär att modern sensorteknik integreras i serviceleveransen.

Just nu pågår ett pilotprojekt på Coors eget huvudkontor i Kista, där smarta sensorer testas i stor skala. Pilotprojektet är ett samarbete mellan Coor Service Management, TeliaSonera, Intel och Yanzi. Fredrik Sandqvist, är ansvarig för Coors innovationsprogram.

-  Just nu testar vi olika typer av sensorteknik på vårt kontor, till exempel för att läsa av när vi behöver fylla på med kopieringspapper eller pappershanddukar, tömma avfallskärl och  för att hålla koll på inneklimat.  Genom att proaktivt agera på den information vi får kan vi planera och utföra våra servicetjänster bättre, mer effektivt och mer hållbart. För våra kunder är nyttan uppenbar: de får en bättre serviceleverans som i sin tur ökar trivseln och produktiviteten för de som jobbar på kontoret, säger Fredrik Sandqvist, Innovationschef på Coor Service Management.Tekniken har funnits länge, men det är först nu den börjar bli så kostnadseffektiv att den kan användas mer storskaligt. Fredrik Sandqvist är övertygad om att den digitala utvecklingen kommer att förändra både hur vi säljer och levererar våra tjänster redan de närmaste åren. Han ser också flera tillämpningsområden även utanför kontorsmiljön.

-  Vi ser spännande möjligheter också inom fastighets- och industriservice. Uppkopplade byggnader, maskiner och utrustningar ger oss exempelvis bättre möjligheter att jobba än mer proaktivt med  drift, underhåll och energioptimering. Möjligheterna och nyttan med IoT är förmodligen större än vi själva förstår idag. Vissa säger att vi inom 10 år står inför den fjärde industriella revolutionen, så det är lika bra att börja förbereda sig redan nu, säger Fredrik Sandqvist.

Vill du veta mer om hur IoT kan användas  i kontorsmiljö – kolla in filmen: Imagine the smarter office på www.coor.se.