Helhetsperspektiv ger framgångsrika kontor

Många faktorer bidrar till om en investering i ett aktivitetsbaserat kontor blir långsiktigt framgångsrik eller inte. Det är därför viktigt att ha ett helhetsperspektiv och att löpande involvera de som har kontoret som arbetsplats i utvecklingen av detsamma.

Coor Service Management har själva arbetat i aktivitetsbaserade kontor sedan 2008 och är med och driver utvecklingen av framtidens aktivitetsbaserade kontor.

– Det är medarbetarna som ska stödjas i det aktivitetsbaserade kontoret, och då behöver alla delarna; process, plats, teknologi och tjänster vara på plats för att verkligen lyckas, säger Kati Barklund, Innovation manager på Coor Service Management.

– Genom att skapa attraktiva och funktionella arbetsmiljöer anpassade utifrån både arbetsgivarens och medarbetarnas behov går det att uppnå både produktivitetsökningar och kostnadssänkningar, säger Fredrik Sandquist, Head of Innovation på Coor Service Management. 

För mer information, vänligen kontakta:

Kati Barklund, kati.barklund@coor.com
Fredrik Sandquist, fredrik.sandquist@coor.com