Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Kati Barklund utnämnd till nordisk ambassadör i globalt IFMA-nätverk

Kati Barklund, Coor Service Management, har utnämnts till nordisk ambassadör i det globala IFMA-nätverket Workplace Evolutionairies (WE).

Workplace Evolutionaries (WE) är ett globalt nätverk som fokuserar på utveckling och innovationer för kontoret som arbetsplats, och att sprida kunskap kring detta inom IFMA (International Facility Management Association).

WE verkar för att bygga kunskap om hur man definierar, organiserar, utvecklar design, inreder/utrustar och driver arbetsplatser i syfte att skapa samarbete, produktivitet och erfarenhetsutbyte bland medarbetarna.

- Jag känner mig både glad och hedrad över att blivit utsedd till WE ambassadör. Som nordisk representant kommer jag att såväl arbeta för att sprida kunskap och best practice inom Norden, som att inom WE framhålla innovationer som görs i de nordiska länderna. Jämfört med många andra länder, ligger vi långt fram på FM-området inte minst när det gäller aktivitetsbaserade kontor, säger Kati Barklund, innovation manager på Coor.

För mer information, kontakta Kati Barklund, Group Innovation Manager  
+46 10 559 59 73
+46 70 669 96 86 
kati.barklund@coor.com