Konferens om Nya Karolinska Solna

"Att tänka och bygga nytt för framtidens patient" är namnet på konferensen om Nya Karolinska Solna projektet. Konferensen är ett fantastiskt tillfälle att få inblick i projektet, visionen, processen och den framtida vården.

Nya Karolinska Solna blir ett toppmodernt universitetssjukhus – världsledande inom högspecialiserad vård med patientsäkerhet i fokus. Patienten står i centrum vid planering och genomförande av såväl byggnation som vård, forskning och utbildning.

På konferensen deltar såväl nationella som internationella talare, och personer som arbetar med Nya Karolinska Solna projektet.

Coor ansvarar för att utforma, koordinera, utveckla och leverera fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster till sjukhuset. Att Coor är med och påverkar byggnationen i kombination med den långa avtalstiden gör att den framtida driften och underhållet av fastigheten optimeras över sjukhusets hela livslängd.

Inbjudna till konferensen är personer som ansvarar för och arbetar med utveckling av framtidens sjukhus, vård, klinisk forskning och utbildning.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Skanska, Tengbom, White, Coor Service Management, Ramböll, Sweco och ÅF.

För mer information och anmälan, gå in på www.nkskonferensen.se.