Mer välfärd för skattepengarna

På seminariet "Frigöra resurser i välfärdssektorn", som anordnades av Almega/FM-företagen den 1 juli under Almedalsveckan, deltog Anna Johansson (S), kommunalråd och ordförande för socialdemokraterna i Göteborg, Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd och gruppledare i Stockholms läns landsting, Azita Shariati, vd för Sodexo AB och Ulf Wretskog, vd för Coor Service Management i Sverige och ordförande för Almega FM-företagen. 

Budskapet från FM-företagen till den offentliga sektorn, är att genom att anlita specialiserade FM-företag, kan det bli mer resurser till välfärd. Det skulle till exempel innebära att sjuksköterskorna istället för att packa upp ren tvätt i linneförrådet, kan vårda patienter. Förutom mer tid för vårdpersonalen att vårda, skulle det bli mer pengar till fler sjuksköterskor om ett FM-företag, istället för att välutbildad och kvalificerad vårdpersonal, tar hand om servicetjänsterna.