NCC är Årets Miljöstjärna

Priset Årets Miljöstjärna delas ut till det företag eller offentlig verksamhet av Coors kunder som utmärker sig i arbetet med att uppnå mer långsiktigt hållbara servicetjänster. För 2013 går priset till NCC.

För att premiera ett aktivt miljöarbete har Coor instiftat priset Årets Miljöstjärna. Priset delas ut till den kund i Sverige som utmärker sig i arbetet med att skapa mer långsiktigt hållbara servicetjänster. Till grund för utnämningen av Årets Miljöstjärna ligger en omfattande miljögranskning av de servicetjänster som Coor utför till sina kunder. Totalt har servicetjänsterna på 125 olika anläggningar i Norden granskats. Miljögranskningen har gjorts med hjälp av det egenutvecklade miljöverktyget Coor Green Services - den första heltäckande miljömärkningen inom servicesektorn.

- NCC vinner årets miljöpris för sitt stora engagemang för Green Services-arbetet. I sin målsättning att skapa förutsättningar för hållbar service nådde NCC i år GULD-nivå. NCC har varit drivande och stöttande i miljöarbetet och vi är stolta över samarbetet med NCC, säger Ulf Wretskog, vd för Coor i Sverige.

Priset består av en prissumma som vinnaren får skänka till valfri välgörenhetsorganisation. Efter en omröstning bland medarbetarna har NCC valt att skänka prispengarna till WWF:s projekt för att Rädda Östersjön.

Om Coor Green Services 
Coor Green Services är ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. Tjänsterna utvärderas utifrån relevanta miljökriterier som är mer långtgående än vad lagstiftningen kräver. Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket innebär att verktyget anpassas till utvecklingen över tiden. Verktyget är unikt i sitt slag och gör Coor till det första servicebolaget i världen som har kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en heltäckande miljömärkning.