Ny milstolpe för Nya Karolinska Solna-projektet och för Coor – byggnaden för teknik färdig för drift

Ännu en etapp i färdigställandet av Nya Karolinska Solna har avslutats planenligt i och med att byggnaden för teknik invigs idag. Detta är också en milstolpe för Coor Service Management, som nu tar över driften av byggnaden och alla de tekniska systemen.

Ännu en etapp i färdigställandet av Nya Karolinska Solna har avslutats planenligt i och med att byggnaden för teknik invigs idag. Detta är också en milstolpe för Coor Service Management, som nu tar  över driften av byggnaden och alla de tekniska systemen.

Byggnaden för teknik är färdigbyggd av Skanska och överlämnad till Stockholms läns landsting. Den kommer att förse det färdiga sjukhuset med energi, elektricitet och medicinska gaser. Byggnaden innehåller smarta lösningar och teknik som bidrar till att det nybyggda universitetssjukhuset klarar de höga krav som ställs på driftsäkerhet, hållbarhet och patientsäkerhet.

Det nya universitetssjukhuset, som tas i bruk successivt mellan 2016 och 2018, kommer att ha en yta på 330 000 kvm.

‒  Det känns fantastiskt roligt att vi nu tar över driften på allvar. Nya Karolinska Solna kommer att bli ett av världens mest energieffektiva, hållbara och driftsäkra sjukhus, vilket ställer stora krav på systemen och logistiken. Vi har under ett par månaders tid förberett oss genom att följa tester och provkörningar, och nu tar vi över för trimning och finjustering, säger Magnus Wikström, affärsenhetschef Coor Service Management.

Byggnaden för teknik är ett viktigt nav. Därifrån distribueras till exempel vatten, värme, kyla, medicinska gaser, elektricitet till de andra sjukhusbyggnaderna. Merparten av energin för värme och kyla produceras genom värmepumpar som är anslutna via borrhål till ett underjordiskt lager. Energilösningen är gjord för att ge låga energikostnader och minimalt spill i distributionen.

Mer teknisk fakta finns i faktablad Byggnaden för Teknik

Fredrik Sandberg
Kontraktschef, Coor Service Management
+46 8 553 952 75
fredrik.sandberg@coor.com