Nytt nummer av Effektiv Produktion ute nu


Vi är glada och stolta att kunna distribuera ännu ett nummer av vår kundtidning Effektiv Produktion.

Coor Industriservice arbetar med att utveckla och leverera service och lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion. Vårt tjänsteerbjudande för industriservice speglar de service- och underhållsaktiviteter vi utför i en produktionsmiljö. I tidningen lyfter vi fram vad vi gör inom Coors industrisatsning, vårt breda utbud och vår kompetens.

Läs senaste numret av Effektiv Produktion
Effektiv Produktion nr 2, 2014

 

Coor Industriservice

Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar som krävs för en säker och effektiv produktion.

Coor Industriservice levererar tillgänglighet genom kvalificerade underhålls- och rengöringstjänster med teknikinnehåll. Vi driver komplexa projekt inom till exempel mekanik, el och automation. Dessutom erbjuder vi specialisttjänster som till exempel analysservice, svetsning av unika rörsatser och komponentservice.

Våra tjänsteområden:

  • Industriunderhåll
  • Strategisk produktionsutveckling
  • Industriell rengöring och avfallshantering
  • Tillverkning och projekt
  • Logistik

Coor Industriservice är en del av Coor Service Management som är Nordens ledande serviceleverantör. Läs mer på www.coor.se/industriservice

 

För mer information kontakta:

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation, Coor Industriservice
+46 10 559 63 99
marie-louise.essbrant@coor.com