SDC i Danmark väljer Coor som leverantör av integrerade facility management-tjänster

Efter en upphandling har SDC (Skandinavisk Data Center) valt Coor (Coor Service Management) som leverantör av en helt integrerad facility management-lösning. Avtalets värde uppgår till ett tvåsiffrigt belopp per år och löper i fyra år med möjlighet till förlängning. Kontraktet startar den 1 november 2014.

Det nya avtalet innebär att Coor ska ansvara för restaurang, reception, lokalvård, utemiljö, repro-uppgifter, vaktmästeriuppgifter, post- och varumottagning, fastighetsunderhåll samt vakt och säkerhet. Coor övertar 15 medarbetare från SDC.-  SDC är en verksamhet som arbetar med innovativa lösningar till finansiella kunder i Norden, och därför passar våra verksamheter bra tillsammans, eftersom Coor arbetar mycket aktivt med intelligenta lösningar och förbättringar till våra kunder, säger Jörgen Utzon, vd för Coor Service Management i Danmark,Exempel på nya, innovativa lösningar som kommer att levereras till SDC är ett integrerat IT-system för beställning och uppföljning (Coor Performance Portal), ett digitaliserat posthanteringssystem för fysisk post (Coor SmartFlow) samt ett antal attraktiva erbjudanden till SDC:s medarbetare som förenklar deras arbetsdag. Det är första gången som SDC väljer att outsourca alla servicefunktioner till en helhetsleverantör.- Vi önskar fokusera mer på vår kärnverksamhet, och har därför valt att outsourca facility management-tjänsterna till Coor. Detta säkrar en optimal drift och kontinuerligt fokus på förbättringar inom facility management-området. Vi tror att denna outsourcing kommer att ge våra medarbetare ännu bättre möjlighet att utveckla sina kompetenser, säger SDC:s ekonomidirektör Henrik Buchholt Bach.