Seminarium: Kan FM-företagen frigöra resurser i välfärdssektorn?

Gemensamt finansierade välfärdstjänster som är lättillgängliga för alla är avgörande för fortsatt svenskt välstånd och konkurrenskraft. Samhällets välfärdsuppdrag står dock inför flera utmaningar. Demografiska faktorer som befolkningstillväxt och åldersfördelning, teknikutveckling och kompetensförsörjning, sätter nya förutsättningar för samhällets förmåga att leverera välfärdstjänster.

Vilka politiska vägval finns tillgängliga för att säkra högkvalitativa och effektiva välfärdstjänster idag och i framtiden? Och hur kan välfärdsföretag bidra?

  • Arrangör: Almega FM-företagen
  • Datum och tid: tisdag 1 juli, klockan 09.30-11.00
  • Plats: Almegas tält, Visby Strand Wisby Strand Congress & Event

Medverkande

Anna Johansson (S), kommunalråd och ordförande för socialdemokraterna i Göteborg

Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd och gruppledare i Stockholms läns landsting

Azita Shariati, CEO Sodexo AB

Ulf Wretskog, vd för Coor Service Management i Sverige och ordförande för Almega FM-företagen

Jonas Morian, moderator

För mer information

Almedalsveckan: Hur kan man frigöra resurser i välfärdssektorn?