SSAB väljer Coor Industriservice som leverantör av fastighetsservice

Efter en upphandling har SSAB i Borlänge tecknat avtal med Coor Industriservice som innebär att Coor ska leverera och utveckla fastighetsservice. Avtalets värde uppgår till ett tvåsiffrigt miljonbelopp per år och löper i fem år med möjlighet till förlängning. Leveransen startar den 30 mars 2015. I avtalet ingår ett antal servicetjänster som Coor ska utveckla, koordinera och utföra.

Efter en upphandling har SSAB i Borlänge tecknat avtal med Coor Industriservice som innebär att Coor ska leverera och utveckla fastighetsservice. Avtalets värde uppgår till ett tvåsiffrigt miljonbelopp per år och löper i fem år med möjlighet till förlängning. Leveransen startar den 30 mars 2015.

I avtalet ingår ett antal servicetjänster som Coor ska utveckla, koordinera och utföra. Leveransen kommer att innehålla både tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll på både kontors- och industrifastigheter.

- Vi är stolta och glada för förtroendet att börja leverera fastighetsunderhåll till SSAB i Borlänge. Detta är en viktig pusselbit i vår strategiska satsning mot tung industri i regionen. Nu ser vi fram mot att tillsammans med SSAB hitta ett bra arbetssätt för att förvalta och utveckla underhållet av fastighetsbeståndet, säger Tobias Andersson, ansvarig chef för Coor Industriservice i Borlänge.

Coor Industriservice har sedan tidigare avtal med SSAB i Borlänge avseende industrirengöring och hantering av farligt avfall. Det nya avtalet innebär en utökning av Coors samarbete med SSAB.

- Vi ser fram mot att inleda denna utökning av samarbetet med Coor i Borlänge. Det här avtalet ger oss möjligheter att utveckla fastighetsunderhållet tillsammans med en kompetent leverantör. Samtidigt kommer vår egen beställarorganisation att utökas och vår kompetens att breddas, säger Stefan Kujanpää, fastighetsansvarig och chef för Anläggningsteknik på SSAB i Borlänge.

För mer information kontakta:

Tobias Andersson, ansvarig chef i Borlänge på Coor Industriservice
+46 10 559 68 13
tobias.andersson@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation på Coor Industriservice
+46 10 559 63 99
marie-louise.essbrant@coor.com