Almega Serviceföretagen: Positivt att S och C är överens om outsourcing i välfärden

Både Socialdemokraterna och Centerpartiet är positiva till outsourcing inom välfärdssektorn – bara det bidrar till högre kvalitet och bättre service för brukarna. Det stod klart efter att Erika Ullberg (S) och Solveig Zander (C) sagt sitt på onsdagsmorgonens seminarium i Almedalen om nya resurser till välfärden.

Vid onsdagens seminarium diskuterade en panel bestående av representanter för fack, politik och serviceföretag de möjligheter som outsourcing kan skapa inom välfärden. Erika Ullberg (S) poängterade den samsyn som rådde i panelen i viljan att frigöra den kraft som finns hos serviceföretagen. För att detta ska komma till stånd krävs dock en dialog mellan företagen och politiken, där en förtroendefull relation kan öppna dörrarna för innovationer och effektiviseringar.
Solveig Zander (C) pekade på de effektivitetsvinningar som kan göras om individer får jobba med en sak och då ges tid att utveckla metoder och arbetssätt. Hon betonade vidare vikten av att de anställda får jobba med det de är utbildade för.

Behoven inom välfärden växer snabbt i samhället. Det handlar om att möta den åldrande befolkningen, lösa rekryteringsbehoven, satsa på arbetsmiljö, utbildning och validering av invandrad arbetskraft. Almega Serviceföretagen visade på seminariet att 10 miljarder kan frigöras genom outsourcing. Det gör servicebranschen till en viktig partner för välfärdssektorn.


- Gemensamt för skola, vård och omsorg är att tid måste frigöras för välfärdspersonalens professionsutövning. De måste få mer tid att arbeta med sina huvuduppdrag inom undervisning och vård. Det borde vara politikernas första prioritering på kort sikt. Våra beräkningar visar att 10 miljarder kan frigöras och ge möjlighet till nyanställningar inom vård och skola. Outsourcing är mer än kostnadseffektiva lösningar och det är glädjande att framträdande politiker över blockgränserna ställer sig positiva till detta, säger Azita Shariati, nytillträdd ordförande i Almega Serviceföretagen och tillika VD för Sodexo i Sverige, Ulf Wretskog, VD för Coor Service Management och Kimmo Vihtari, VD för PIMA AB.

Mer information: kontakta gärna Azita Shariati, azita.shariati@sodexo.com, 08 57 88 58 57 eller Ulf Wretskog, ulf.wretskog@coor.com, 010 559 59 40, Kimmo Vihtari, kimmo@pima.se, 08 55 42 46 10.