Coor, bäst i Sverige på telefoni och kundtjänst

Under september och november genomförde Q-survey ca 400 mystery calls till TeliaSoneras växlar, samtalen bedömdes efter upplevd kvalité av företagens kundservice. Tillsammans med vår kund TeliaSonera kammade Coor hem vinsten i SM i Telefoni & Kundtjänst, i klassen minde än 1 500 anknytningar.

Juryn bedömde deltagarna efter korrekt svar, allmän attityd, bemötande samt engagemang, där låg Coor i topp. Motiveringen för Coor löd enligt följande ”När man ringer till ett företag är det både viktigt att komma fram och att bli väl bemött. Det vinnande företaget kombinerar allt som behövs för en positiv kundupplevelse. I klassen mindre än 1 500 anknytningar fanns det en självklar vinnare, TeliaSonera HK/Coor."

Prisceremonin ägde rum 22 januari 2014 i Borlänge och kontrakt Telefoni var på plats och tog glädjande emot priset.

- Vi har jobbat hårt under hela året med extra fokus på kvalité i samtalen och äntligen ser vi resultat. Vi är enormt stolta över alla duktiga och engagerade telefonister på TeliaSonera-uppdraget, säger Maria Sjödin, Sitechef Telefoni.