Coor introducerar framtidens posttjänster

I dagens samhälle blir människor allt mer rörliga och processer allt mer digitaliserade. Detta påverkar alla organisationer. Med flexibla kontorslösningar och arbete på distans kan postutlämningen ibland bli ett problem. Coor har utvecklat ett automatiserat system:Coor SmartFlow som gör post- och pakethanteringen snabb och flexibel anpassad för dagens arbetsplats.

 

Ett mer digitalt och agilt samhälle ställer nya krav på kontorslösningar, vilket vi på Coor försöker möta genom att utveckla nya, smarta produkter för det smarta kontoret. Coor SmartFlow är en modern postlösning som innebär att mottagaren kan hämta brev och paket vid ett utvalt utlämningsställe.

Coor har infört Coor SmartFlow hos flera kunder i Norden med gott resutat. Totallt använder 50 000 personer tjänsten.

Kort om SmartFlow:

  • Alla inkommande brev och paket registreras och kopplas via ett unikt löpnummer till aktuell mottagare direkt vid ankomst.
  • Försändelsen distribueras sedan ut till det utdelningsställe eller adress som mottagaren valt. Samtidigt får mottagaren ett meddelande via mejl eller sms om att en försändelse anlänt.
  • Varje mottagare kan själv via en personlig webbportal välja till vilket utdelningsställe deras försändelser ska distribueras.
  • Mottagaren kan även välja om hen vill blockera vissa försändelser, till exempel reklam. 

För mer information kontakta:

Projektledare på Coor Service Management,

Eric Barclay Eric.Barclay@coor.com +46 10 559 70 19

Kommunikation- och hållbarhetschef på Coor Service Management,

 Åsvor Brynnel  Asvor.Brynnel@coor.com +46 10 559 54 04