Coor Service Management förbättrar sin leverantörsstyrning

I syfte att förbättra styrningen av bolagets betydande leverantörer, införs ett nytt online-verktyg för leverantörskvalificering och leverantörsuppföljning, Facilities & Building System (FBS).

I syfte att förbättra styrningen av bolagets betydande leverantörer, införs ett nytt online-verktyg för leverantörskvalificering och leverantörsuppföljning, Facilities & Building System (FBS).

Coor Service Management är en stor inköpare av både tjänster och produkter, vilket innebär att inköpsfrågor och leverantörsstyrning är centrala frågor för bolaget. Den självklara utgångspunkten är att bolagets kunder ska kunna lita på att Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs, oavsett om den genomförs i egen regi eller med hjälp av underleverantörer.

I syfte att förenkla och samtidigt förbättra leverantörsstyrningsprocessen inför nu Coor ett online-verktyg för leverantörskvalificering och leverantörsuppföljning, FBS. Det är en webbportal där bolagets leverantörer lämnar relevant information om sin affärsverksamhet och om olika hållbarhetsaspekter såsom hantering av CSR, Hälsa & Säkerhet samt Miljö- och Kvalitetsarbete. FBS kommer att implementeras successivt i Coor-koncernen och rullas initialt ut i den danska och svenska verksamheten.

- Inköpsfrågor är viktiga för oss på Coor och det här är en satsning för att förbättra vår leverantörsstyrningsprocess. Vi räknar med en hög anslutningsgrad bland våra leverantörer och kommer att följa framdriften på nära håll, säger Magnus Krona, tf Inköpschef, Coor Service Management i Sverige och Danmark.

FBS är ett online-verktyg som är anpassat för inköpare inom fastighets- och byggnadstjänstesektorn.