Coor Service Management och CGI i förnyat och utökat samarbete

CGI har valt att förnya avtalet med Coor Service Management om leverans av integrerade servicetjänster. Det nya avtalet utökas med leverans till 10 nya kontor.

Coor Service Management har levererat servicetjänster så som receptionsservice, vaktmästeri, gods, säkerhet, lokalvård, dryckesmaskiner, Starbucks, mattor, frukt och blommor till CGI sedan 2003. I det nya avtalet utökas leveransen med 10 nya kontor, vilket innebär leverans till 18 kontor i Sverige - från Skellefteå i norr till Malmö i söder - samt två kontor i Norge.

- Vi är mycket glada över det fortsatta och utökade avtalet med CGI, kommenterar Johan Möller, Affärsenhetschef Coor i Sverige. Det fortsatta förtroendet bygger på en god grundleverans samt att vi tillsammans gjort en översyn av serviceutbudet på de olika orterna och kommit fram till en attraktiv och flexibel lösning för CGI.

Avtalet började löpa 1 november 2015.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Anna Strandberg, Kontraktschef, Coor i Sverige
+46 10 559 65 43,  anna.strandberg@coor.com

Johan Moller, Affärsenhetschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 47, johan.moller@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83 sofie.schough@coor.com