Coor SmartArchive digitaliserar och effektiviserar dokumenthanteringen

Coor SmartArchive är en tjänst för att digitalisera, hantera och arkivera dokument. Det innebär besparingar i både pengar och tid genom minskat lokalbehov och effektivare administration.

Smarta arbetsplatser möjliggörs och förstärks genom smarta lösningar. Coor SmartArchive är en helhetslösning som gör det möjligt att effektivt hantera stora mängder dokument och digitala format av alla typer, till exempel leverantörs- och kundavtal, HR-dokument, fysiska brev och fakturor. Genom Coor SmartArchive blir dokumenthanteringen digital där ägaren till dokumenten kan arkivera, hämta och hantera sina dokument.

Dokumenthanteringen underlättas också genom att larm kan kopplas till dokumenten som gör att ägaren får påminnelser när till exempel avtal behöver sägas upp eller förnyas.

Coor SmartArchive erbjuder digitalisering, fysisk arkivering av dokument samt e-arkiv och administrativt gränssnitt för dokumenthantering. Tjänsten är skalbar och anpassas efter kundens behov – man kan enkelt avropa de delar man har behov av och Coor erbjuder också rådgivning till kunder som står inför valet att digitalisera eller inte.

-Coor SmartArchive innebär att du får en effektivare dokumenthantering, vilket sparar utrymme, tid och pengar. Det är ett helhetskoncept som passar agila organisationer och aktivitetsbaserade arbetsplatser, säger Cecilia Björndahl, ansvarig för Coor SmartArchive.

Coor SmartArchive utförs i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och informationssäkerhetsstandard ISO 27000.

Coor SmartArchive är en tjänst utvecklad av Coor och ingår Coors serie av smarta lösningar för kontoret. För mer information och videoklipp: http://www.coor.se/Vara-tjanster/Smart-Solutions

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Björndahl, Responsible for Coor SmartArchive, 
Coor Service Management, +46 10 559 52 19, cecilia.bjorndahl@coor.com

Åsvor Brynnel, Head of Communication and Sustainability,
Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.Brynnel@coor.com