Coor SmartDisplays effektiviserar digital kommunikation

Den digitala kommunikationens möjligheter är oslagbar vad gäller att snabbt förmedla information till många mottagare. Interna meddelanden via mejl och vanliga anslagstavlor löper stor risk att försvinna i det växande informationsflödet. Coor har därför utvecklat Coor SmartDisplays, en innovativ kommunikationstjänst anpassad för den moderna arbetsplatsen.

Med Coor SmartDisplays kan du exponera dina budskap där målgruppen befinner sig. Med hjälp av digitala skyltar kan ditt företag till exempel hälsa besökare och medarbetare välkomna, informera om dagens möten, visa väder- eller trafikinformation. De digitala skyltarna kan visa bilder, videofilmer och hämta nyhetsflöden från andra källor till exempel företagets intranät eller sociala medier. Budskapet på skyltarna kan styras så skyltarna har olika budskap eller ett gemensamt budskap.

I Coor SmartDisplays ingår digitala skyltar, underhåll och publicering av nyheter. De digitala skyltarna kan sättas upp var som helst där det finns trådlöst nätverk (3G/4G). Det enda som krävs vid installationen är ett eluttag. Med tillägget Mobile View går det också att sprida informationen till smartphones. I Mobile View går det också att följa upp vilka som tagit del av informationen. Coor SmartDisplays är en kostnadseffektiv lösning som erbjuder snabb och miljöanpassad kommunikation.

Coor SmartDiplays är en del av Coors smarta lösningar. För mer information och videoklipp: http://www.coor.se/Vara-tjanster/Smart-Solutions/Coor-SmartDisplays/

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mattias Wahlgren, Innovation Manager, Coor Service Management, 
+46 10 559 51 10, mattias.wahlgren@coor.com

Åsvor Brynnel, Head of Communication and Sustainability, Coor Service Management, 
+46 10 559 54 04, Asvor.Brynnel@coor.com