Coor SmartID: Automatiserad process för ID-kort

Att beställa ID-kort och behörigheter brukar innebära en hel del administration och manuell hantering. Coor har utvecklat en automatiserad process: Coor SmartID, som innebär en säkrare hantering, större flexibilitet och mindre administration.

Med Coor SmartID får företag en automatiserad process från beställning, behörighetskontroll till produktion av ID-kort. Det ger full spårbarhet från beställning till leverans. Manuell hantering och administration minskar, vilket både sänker kostnaderna och gör att risken för fel blir mindre.

Coor SmartID kan kopplas till företagets HR-system och/eller passersystem vilket ökar säkerheten kring behörigheter och godkännande – att personen får rätt behörighet på passerkortet, och att rätt person godkänner beställningen.

Så här fungerar Coor SmartID:

  • ID-kort beställs enkelt via ett webbformulär
  • Vid en fotostation kan personen själv ta ett foto som kopplas till beställningen av ID-kortet
  • ID-kortet godkänns online av auktoriserad personal eller chef
  • ID-kortet produceras internt eller av en extern kortfabrik
  • Beställaren får mejl när kortet är klart
  • ID-kortet skickas till den adress som beställaren angett.