Coor SmartUtilization – verktyg för bättre och effektivare kontor

Kostnaden för kontorsytor är stora särskilt för kontor i centrala lägen. Samtidigt används inte lokalerna effektivt eller är anpassade till det nya mobila arbetssättet. Vår erfarenhet är att lokalkostnaderna kan minskas med upp till 30 procent samtidigt som medarbetartrivseln och produktiviteten ökar genom bättre anpassade lokaler.

Coor SmartUtilization är ett system för att mäta beläggningen i realtid i olika utrymmen. Med hjälp av objektiva beläggningsmätningar av olika arbetsytor, som exempelvis kontorsrum, konferensrum och samtalsrum kombinerat med en förståelse för verksamhetens behov kan Coor SmartUtilization bidra till ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Trådlösa sensorer vid olika arbetsstationer reagerar på kroppsvärme och skickar närvaroinformationen vidare för analys. Efter kvantitativa mätningar i realtid kombinerat med intervjuer skapas ett underlag för förändring. Fokus för dessa förändringsförslag är lokaler som är bättra anpassade till medarbetarnas behov och arbetssätt samtidigt som lokalerna blir mer kostnadseffektiva. Det i sin tur bidrar till att både öka trivsel och produktivitet bland medarbetarna.

Kort om Coor SmartUtilization:

  • Beläggningen av arbetsplatserna mäts i realtid
  • Installationen är snabb, kostnadseffektiv och har minimal påverkan på den dagliga verksamheten
  • Informationen som samlas in är helt anonym
  • Beläggningen kan även presenteras visuellt i en kontorsritning via webben och/eller en fysisk skärm
  • Beläggningsmätningar kan kompletteras med djupintervjuer med specialister

Coor SmartUtilization är en del av Coors smarta lösningar. För mer information och videoklipp se:http://www.coor.se/Vara-tjanster/Smart-Solutions/Coor-SmartUtilization/

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Tony Löf  Ansvarig för Kompetenscenter Space Management, Coor Service Mangement

+46 10 559 59 15 Tony.Lof@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikation- och hållbarhetschef, Coor Service Management

+46 10 559 54 04 Asvor.Brynnel@coor.com