ICA är Årets Miljöstjärna

Priset Årets Miljöstjärna delas ut till det företag eller offentlig verksamhet av Coors kunder som utmärker sig i arbetet med att uppnå mer långsiktigt hållbara servicetjänster. I år går priset till ICA för sitt stora engagemang för miljövänliga servicetjänster.

För att premiera ett aktivt miljöarbete har Coor instiftat priset Årets Miljöstjärna. Priset delas ut till den kund i Sverige som utmärker sig i arbetet med att skapa mer långsiktigt hållbara servicetjänster. Till grund för utnämningen av Årets Miljöstjärna ligger en omfattande miljögranskning av de servicetjänster som Coor utför till sina kunder. Miljögranskningen har gjorts med hjälp av det  egenutvecklade miljöverktyget Coor Green Services.

- ICA har ett stort miljöfokus och underlättar ständigt för sina kunder att göra enkla och miljösmarta val, säger Ulf Wretskog, vd för Coor i Sverige. ICA gör allt de kan för att minska sin egen och sina leverantörers miljöpåverkan genom alla led i produktionen. Vi är stolta över det fantastiska resultat som ICA erhåller i 2014-års granskning där 10 av totalt 13 siter uppnår guldnivå och resterande 3 silver. Ett lagarbete som givit ett fantastiskt resultat!

Priset Årets Miljöstjärna delades ut den 11 juni på ICAs huvudkontor i Stockholm. Priset består av en prissumma som vinnaren får skänka till valfri välgörenhetsorganisation. ICA har valt att pengarna ska gå till WWF.

Om Coor Green Services
Coor Green Services är ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. Tjänsterna utvärderas utifrån relevanta miljökriterier som är mer långtgående än vad lagstiftningen kräver. Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket innebär att verktyget anpassas till utvecklingen över tiden. Verktyget är unikt i sitt slag och gör Coor till det första servicebolaget i världen som har kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en heltäckande miljömärkning.