Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tecknar avtal med Coor Service Management

Coor Service Management har fått uppdraget att leverera stödjande telefonitjänster till IVO vid belastningstoppar och frånvaro. Avtalet löper under tre år.

IVOs egna växeltelefonister svarar även fortsättningsvis på myndighetens huvudtelefonnummer, men vid vissa tider under arbetsdagen och vid planerad och oplanerad frånvaro kommer Coor Service Management att hjälpa till med att besvara samtal så servicenivåer kan upprätthållas. Svarstjänsten kommer att utföras från Coors telefoniverksamhet i Borlänge. Avtalsstart är den 15 januari 2016.

- Vi är stolta över förtroendet vi fått att leverera svarstjänster till IVO, kommenterar Johan Classon, Kontraktschef Telefoni Coor i Sverige, affären. Vi har en stark bas för telefoniverksamheten i Borlänge och utifrån de krav som ställdes i denna offentliga upphandling kunde vi erbjuda en konkurrenskraftig lösning till IVO.

Coor är en ledande aktör i Norden inom telefonistservice. Vi har stor kompetens och erfarenhet - dagligen besvarar vi över 70 000 samtal för våra kunder som finns både inom den privata och offentliga sektorn.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Johan Classon, Kontraktschef, Coor Telefoni
+46 10 10 559 51 62, johan.classon@coor.com

Ulf Wretskog VD, Coor Sverige
+46 10 559 59 40, ulf.wretskog@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor Sverige
 +46 10 559 59 83 sofie.schough@coor.com