Pembroke och Coor tecknar avtal om premiumleverans till Mästerhuset

Coor Service Management vinner nytt prestigeuppdrag i Stockholm när företaget ingår avtal med Pembroke om serviceleverans till Mästerhuset.


Avtalet med Pembroke gäller leverans av arbetsplatsservice, fastighetsservice, lokalvård, säkerhet och concierge-tjänster till Mästerhuset. Mästerhuset är en byggnad som är under uppförande i centrala Stockholm och kommer att ha hyresgäster i absoluta premiumsegmentet.

Efter en omfattande utvärdering av olika leverantörer vann Coor det prestigefulla uppdraget. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning. Utöver själva uppdraget har Coor även möjlighet att leverera service till hyresgästerna i Mästerhuset.

- Det här är ett intressant och viktigt uppdrag för Coor, säger Ulf Wretskog, VD Coor Sverige. Vi befäster vår position som premiumleverantör genom att bli den samarbetspartner som Pembroke väljer efter en tuff upphandlingsprocess. Kvalitet i leveransen är den viktigaste parametern för framgång och varje detalj i leveransen ska säkerställas i minsta detalj. Här är det avgörande att leverera service i framkant.