SSAB i Oxelösund väljer Coor Industriservice som en av tre leverantörer av mekaniska underhållstjänster

​Efter en upphandling har SSAB i Oxelösund tecknat ramavtal med Coor Industriservice som en av tre leverantörer, som innebär att Coor ska leverera och utveckla mekaniskt underhåll. Avtalet löper i två och ett halvt år med möjlighet till förlängning. Avtalet började gälla den 1 mars 2015.

Efter en upphandling har SSAB i Oxelösund tecknat ramavtal med Coor Industriservice som en av tre leverantörer, som innebär att Coor ska leverera och utveckla mekaniskt underhåll. Avtalet löper i två och ett halvt år med möjlighet till förlängning. Avtalet började gälla den 1 mars 2015.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. Företaget är en ledande global producent av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), standardiserad tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Företaget har en årlig stålproduktionskapacitet på 8,8 miljoner ton. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA.

Det nya ramavtalet innebär att Coor Industriservice ska utföra mekaniskt underhåll på SSAB i Oxelösund.

– Vi är stolta och glada för förtroendet att börja leverera mekaniskt underhåll till SSAB i Oxelösund. Vår styrka ligger i våra 450 underhållsmekaniker som gör att vi har förmågan att ta ett helhetsåtagande samt vår geografiska spridning över stora delar av Sverige. Detta ramavtal är mycket viktigt och utgör basen för vår fortsatta expansion i östra Södermanland, säger Tomas Hägglöf, ansvarig regionchef på Coor Industriservice.

Coor har sedan tidigare avtal med SSAB i Borlänge avseende industrirengöring, hantering av farligt avfall samt fastighetsunderhåll. Det nya avtalet innebär en utökning av Coors samarbete med SSAB.

För mer information kontakta:

Peter Johansson, Marknad och Affärsutveckling på Coor Industriservice
+46 122 83 319
peter.johansson2@coor.com

Marie-Louise Essbrant, Kommunikation på Coor Industriservice
+46 10 559 63 99
marie-louise.essbrant@coor.com