Träffa Coor på Business Arena 16-17 september

I år deltar Coor Service Management som partner i Business Arena. Coor är en av Nordens ledande leverantörer av fastighetsservice. Vi tar hand om allt från stora komplexa kylanläggningar till den vardagliga skötseln av fastigheter. Coor har ett starkt innovationsfokus och vår ambition är att alltid utveckla och skapa smarta miljöer åt våra kunder. Välkommen att besöka vår monter där vi visar upp vårt erbjudande inom fastighetsservice och hur vi genom ny teknik kan effektivisera och visualisera vårt arbete i kundernas fastigheter.

Coor håller även ett seminarium under punkten Framtidsforum på temat fastighetsbranding. Vi ser en tydlig trend i att vi går mot att ge fastigheter en tydlig profil och identitet genom varumärkesarbete. När vi arbetar med branding i ett tidigt skede ökar sannolikheten att attrahera rätt hyresgäster redan från start. Vad vinner man på ett ökat brandingfokus? Och hur kan serviceleverantören bidra i det arbetet? Det är några av frågorna som Daniel Stigberg, Verksamhetsutvecklingschef Coor Sverige, kommer att beröra.

Välkommen att träffa Coor på Waterfront Congress Centre den 16 och 17 september.

Vänligen kontakta, Magnus Wikström, Affärsenhetschef Fastighet och Säkerhet, om du vill boka in ett möte med Coor. E-mail: magnus.wikström@coor.com