Coor får nytt integrerat FM-uppdrag inom energisektorn

Coor har tecknat ett nytt avtal med Uniper (via OKG) avseende leverans och utveckling av ett stort antal servicetjänster till Oskarshamns kärnkraftverk.

Kärnkraftverket OKG, som är majoritetsägt av den internationella energikoncernen Uniper, driver elproduktion på Simpevarpshalvön strax norr om Oskarshamn.

Det nya avtalet mellan Coor och Uniper/OKG är ett integrerat FM-avtal, som innebär att Coor ska koordinera, utveckla och leverera ett stort antal servicetjänster till OKG:s kärnkraftsanläggning. Avtalet löper på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning. Den totala årsvolymen uppskattas till cirka 30 MSEK, varav 20 MSEK är ett fast abonnemang och resterande del är rörliga projektvolymer.

Exempel på tjänster som Coor ska ansvara för är sanering, lokalvård, avfallshantering och diverse kontorstjänster. Coor har sedan tidigare kontor och leveranser till andra kunder i Oskarshamn vilket skapar vissa lokala synergier. Coor kommer att rekrytera 30 – 35 personer till detta uppdrag.

-       I det här uppdraget är säkerhet och arbetsmiljö särskilt viktiga frågor. Coor har lång erfarenhet av att leverera service till känsliga miljöer, vilket i kombination med vårt stora fokus på HSEQ kommer att komma väl till pass i denna leverans. Vi ser fram mot uppgiften att i nära samarbete med OKG utveckla säkra och kostnadseffektiva lösningar som stödjer deras verksamhet på bästa sätt, säger Klas Elmberg, vice VD för Coor i Sverige.

-       OKG välkomnar Coor och ser fram emot att bygga ett starkt partnerskap över de kommande åren, säger Jeanette Möller, chef för Facility Management tjänster på OKG.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se. För ytterligare information kontakta:

Mats-Åke Tunelid, kontraktschef Coor i Sverige, +46 10 559 61 01,
mats-ake.tunelid@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör Coor, + 46 10 559 54 04,
asvor.brynnel@coor.com

Jeanette Möller, chef för FM-tjänster, OKG AB, +46 491 78 60 00,
jeanette.moller@okg.uniper.energy