Coor får uppdrag för norska Jernbaneverket

Coor har slutit ett nytt avtal med norska Jernbaneverket om renhållning av 42 perronger på Oslo-, Hoved- og Gardermobanan.

Från och med den första januari 2017 kommer Coor att ansvara för renhållning av offentliga utrymmen på tågstationer och hållplatser längs Oslo-, Hoved- og Gardermobanan. Uppdraget som omfattar 42 stationer har ett värde på 13 miljoner kronor och sträcker sig över två år, med option på ytterligare två år.

Norska Jernbaneverkets huvuduppgift är att, på uppgift av staten, förvalta, underhålla och sköta driften av de norska järnvägarna. Jernbaneverket är också ansvarigt för styrning av trafiken på det nationella järnvägsnätet.

– Vi är väldigt glada över att Jernbaneverket har valt Coor som renhållningsleverantör. Det här uppdraget ställer höga krav på säkerhet. Att vi fått uppdraget är ett resultat av att Coor sätter HSEQ-arbetet så högt upp på agendan.  Som en av Norges största leverantörer av lokalvård har vi god erfarenhet av att leverera tjänster inom spridda geografiska områden. Vi ser fram emot att använda flera av de smarta lösningar som Coor har i verktygslådan när vi ska lösa Jernbaneverket utmaningar, säger Mona Dehli, affärsområdeschef på Coor i Norge. 

För mer information, pressbilder etc hänvisas till www.coor.se eller:
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com