Coor Service Management Holding AB – Delårsrapport januari – mars 2016

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen under första kvartalet steg med 1 procent till 1 859 (1 848) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 3 procent.
  • Justerat EBITA uppgick till 111 (100) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (5,4) procent.
  • EBIT uppgick till 65 (51) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 34 (12) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,4 (-6,5) SEK. Justerat för den nya kapitalstrukturen uppgick resultat per aktie till 0,4 (0,1) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till -2 (-31) MSEK.

"Coor inleder verksamhetsåret 2016 starkt. Såväl den svenska som den norska verksamheten växer och förbättrar lönsamheten."
Mikael Stöhr, koncernchef

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jan – mars Rullande Helår
(MSEK) 2016 2015 12 mån 2015
Nettoomsättning 1 859 1 848 7 494 7 482
Organisk tillväxt, % 3 21 6 10
Justerat EBITA 111 100 385 374
Justerad EBITA-marginal, % 6,0 5,4 5,1 5,0
EBIT 65 51 96 82
Resultat efter skatt 34 12 223 201
Operativt kassaflöde -2 -31 303 274
Resultat per aktie, SEK 0,4 -6,5 - -3,6
Justerat resultat per aktie, SEK 0,4 0,1 - 2,7

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 28 april klockan 13:30 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/vi3nrddj före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 425 09 (Sverige), +47 23 50 02 54 (Norge), +45 35 44 55 75 (Danmark), +358 981 710 493 (Finland) eller +44 203 008 98 08 (England).
 
Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se/investerare/rapporterochpresentationer efter presentationen.
 
 
Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april klockan 13:00 CET.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.
För ytterligare information, kontakta
Thomas Backteman IR-chef, Coor Service Management +46 70 831 11 66 thomas.backteman@coor.com
Olof Stålnacke CFO, Coor Service Management +46 10 559 59 20 olof.stalnacke@coor.com
Mikael Stöhr CEO, Coor Service Management +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com
Åsvor Brynnel Kommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management
+46 10 559 54 04 asvor.brynnel@coor.com

Coor Service Management är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 31 mars 2016 hade bolaget cirka 6 100 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 500 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.