Coor tecknar avtal med Hemsö Fastighets AB

Hemsö Fastighets AB genomför regionala upphandlingar av den tekniska driften för hela det svenska fastighetsbeståndet. Syftet med upphandlingarna är att harmonisera och standardisera drif-ten och uppnå ökad effektivitet och kvalitet genom att minska antalet leverantörer.

Hemsö har tidigare haft avtal med många olika leverantörer och även till viss del skött den tekniska driften i egen regi. Intresset från leverantörerna att delta i upphandlingen har varit stort. Avtalen som tecknas är treåriga och har formen av funktionsentreprenad. I de nya funktionsavtalen fokuserar Hemsö främst på kundnöjdhet, energifrågor och kontinuerligt förbättringsarbete. För regionen Öst har Hemsö valt Coor Service Management AB.

- Under upphandlingsskedet har Coor visat hur de ska arbeta strukturerat med mätning av kundnöjdhet, ständiga förbättringar och energieffektivise-ring för att gemensamt nå nöjdare hyresgäster. Coor har specialistkompetens inom sjukhusdrift och med flera sjukhus i projektportföljen kommer Coor kunna hjälpa Hemsö på ett bra sätt i region Öst, säger Rikard Nyhrén, fastighetschef på Hemsö.

- Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över det förtroende Hemsö har visat oss och vår verksamhet. Vi ser uppdraget som en kvittens på att vår satsning på högkvalitativa och flexibla tjänster med stort fokus på hållbarhet och nöjda hyresgäster. Vi välkomnar Hemsö som kund och är övertygade om att vi inte ska göra dem besvikna. Vi ser fram emot att starta upp vår leverans till Hemsö och hoppas på ett långt samarbete och partnerskap säger AnnaCarin Grandin, VD för Coor i Sverige.

Entreprenaden omfattar ca. 60 fastigheter med en totalyta på 350 000 m2 samt skötsel av utemiljö i Stockholmsområdet. Entreprenadstart är i april 2017.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

AnnaCarin Grandin VD, Coor i Sverige 
+46 10 559  57 70
anna.carin.grandin@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige 
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com