Inbjudan till presentation av Coors delårsrapport den 24 februari 2015

Coor Service Management publicerar bokslutskommuniké för helåret 2015 den 24 februari klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 24 februari klockan 10:00 där VD Mikael Stöhr och CFO Olof Stålnacke presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/6mhz6b46 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 90 (Sverige), +47 235 002 52 (Norge), +45 354 455 75 (Danmark), +358 981 710 491 (Finland) eller +44 203 008 98 01 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se/investerare/rapporterochpresentationer efter presentationen.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta
Thomas Backteman IR-chef, Coor Service Management +46 70 831 11 66 thomas.backteman@coor.com
Åsvor Brynnel Kommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management
+46 10 559 54 04 asvor.brynnel@coor.com