Nu är all verksamhet i Coor certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Coor har sedan många år valt att certifiera sin verksamhet enligt de internationella miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 samt ISO 14001. Coor har sedan 2013 ett globalt certifikat, vilket innebär att all verksamhet råder under ett certifikat. Fram till nu har all verksamhet varit integrerad i dessa certifikat förutom den danska verksamheten, som inte varit ansluten till kvalitetscertifikatet.

-       Fördelen med att vara ISO-certifierad är att det är ett tydligt kvitto på att vi jobbar på ett strukturerat och enhetligt sätt och att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Eftersom vi sedan länge har arbetat i Coors gemensamma ledningssystem blev integreringen in i kvalitetscertifikatet en relativt enkel resa för oss, säger Jorgen Utzon, vd för Coor i Danmark.

Efter Coor i Danmarks anslutning är nu 100 procent av Coors verksamhet ansluten till såväl ISO 9001- som ISO 14001-certifikaten.

Coor blev som ett av de första större noterade bolagen i Norden anslutna till den nya ISO-standarden. I den här filmen förklarar Mikael Stöhr, koncernchef och vd på Coor, vad det betyder för Coor: https://www.youtube.com/watch?v=rXuSqEquksY.

Mer information, pressbilder etc., finns på www.coor.se. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Karlsson, Head of HSEQ Coor Group, +46 10 559 66 24,
mikael.karlsson@coor.com 

Åsvor Brynnel, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04,
asvor.brynnel@coor.com