Träffa Coor på Umeå Business Arena

Coor Service Management deltar som partner i Business Arena Umeå. Som en av Nordens ledande leverantörer av fastighetsservice tar vi hand om allt från stora komplexa kylanläggningar till den vardagliga skötseln av fastigheter. Coor har ett starkt innovationsfokus och vår ambition är att alltid utveckla och skapa smarta miljöer åt våra kunder.

Vänligen kontakta, Magnus Wikström, Affärsenhetschef Fastighet och Säkerhet, om du vill boka in ett möte eller bara höra mer om vad Coor erbjuder inom fastighetsservice. E-mail: magnus.wikström@coor.com

Välkommen att besöka vår monter Business Arena, Umeå Folkets Hus den 24/2 2016.