Coor i ny affär med Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer

Coor har tecknat ett avtal med Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer om leverans av arbetsplats­tjänster på ett större antal siter runt om i landet. Samarbetet har ett starkt fokus på innovation och utveckling och tillsammans ska organisationerna etablera nästa nivå av servicetjänster.  

Coor ansvarar för att leverera, samordna och utveckla ett flertal FM-tjänster till 17 av Svenskt Näringslivs- och medlemsorganisationernas siter/kontor i Stockholm och runt om i landet. Uppdraget omfattar bland annat lokalvård, kaffe, catering, internservice, reception, konferens samt administrativa tjänster.

- Vi är mycket glada över förtroendet vi får av Svenskt Näringsliv. Vi har en bra samsyn kring vad som är viktigt för Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer och vi ser fram emot att få utveckla samarbetet, kommenterar AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.

- Tillsammans har vi i samverkan inom Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna tagit steget mot en modern och innovativ leverans av kontorsservicetjänster där vi nu slutligen valt att teckna avtal med Coor som vi bedömde bäst kunde tillmötesgå oss i våra högt ställda krav och behov mot Kontorsservice 2.0, säger Anna Pedersen, FM-chef, Svenskt Näringsliv.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

AnnaCarin Grandin, Vd Coor i Sverige 
+46 10 559 57 70 
annacarin.grandin@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige 
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com