Coor i nytt avtal med APL

Coor växer med APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, i och med nytt kontrakt gällande leverans till APLs fabrik i Göteborg samt vid sex sjukhus i Västra Götaland.

Ett av APLs huvudområden är att utveckla och tillverka så kallade extemporeläkemedel dvs individanpassade läkemedel. Detta ställer mycket höga hygienkrav på utförandet vilket inkluderar rutiner, metoder, utrustning och personalens kompetens.

Coor har sedan tidigare motsvarande leverans till APL i Stockholm och den nya leveransen i Göteborg startar upp i september. Tjänsterna som Coor tillhandahåller omfattar en mycket speciell ”renrums” städning inklusive hygienmätningar, klädhantering, hantering av farligt avfall med mera.

- Vi är otroligt stolta över det utökade förtroende vi får av APL, säger Karin Sparr, affärsenhetschef Specialisttjänster. APL driver en verksamhet med höga krav på hygien och det nya avtalet är ett kvitto på att Coor Lokalvård lever upp till de högt ställda kvalitetskraven.

Coor kommer att ta över sju personer från APL samt rekrytera ytterligare medarbetare för att klara leveransen, som beräknas omsätta 6 MSEK per år.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se. För ytterligare information, kontakta: 

Karin Sparr
Affärsenhetschef, Specialisttjänster
+46 10 559 65 95
karin.sparr@coor.com

Sofie Schough
Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83
sofie.schough@coor.com