Coor på Nordic Workplace

Den 7 december äger Nordic Workplace rum på Rival i Stockholm. Temat för året är Empowering FM med ett tydligt fokus på framtidsspaningar och trender inom FM.

 Konferensen kommer bland annat att handla om smarta byggnader, smarta arbetssätt och smart teknik samt framgångsfaktorer för hur man lyckas med genomförande av internationella arbetsplatskoncept.

Coor deltar i eventet både med monter samt som talare. Anna Rudberg samt Fredrik Sandqvist från Coor håller föredrag om arbetsplatsens betydelse för att attrahera och behålla medarbetare. Hur skapar vi de miljöer och upplevelser som krävs på våra arbetsplatser? I presentationen lyfts servicedesign fram som metod och konkreta exempel ges på hur excellenta upplevelser kan skapas när serviceanvändarna och deras dagliga behov sätts i fokus.

Läs mer om eventet/anmäl dig här: http://ifma.se/event/nwp17-empowering-the-future-of-facility-management/