Coor tecknar avtal med Novozymes i Danmark

Behovsanpassat underhåll, avancerad teknologi och ett partnerskap i nära samverkan var avgörande när Novozymes valde samarbetspartner för drift och underhåll av sina fastigheter och anläggningar i Danmark. Uppdraget gick till Coor.

Coor har vunnit ett fem-årigt avtal med Novozymes, ett världsledande bioteknikbolag, om utveckling och leverans av drift- och underhållslösningar till Novozymes 275 000 kvm fastigheter och anläggningar i Bagsværd, Kalundborg och Fuglebakken i Köpenhamn.

Novozymes har tidigare outsourcat fastighetsservice till flera leverantörer, men i och med valet av Coor som strategisk partner väljer verksamheten en ny strategi.

-       Vi valde Coor utifrån ett flertal parametrar. Genom att använda Coors Energy Management-lösningar förväntar vi oss att vi kan energioptimera våra fastigheter och minska energianvändningen, inte minst genom beteendeförändringar hos våra cirka 2 600 medarbetare i Danmark. Det viktigaste för oss var dock ett partnerskap där vi kan dra nytta av ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan två parter i nära samverkan. Utöver detta ser vi också en stor styrka i den helhetsbild vi nu får som underlag för våra strategiska beslut, säger René Jacobsen, FM-chef på EMEA & Global Säkerhetschef hos Novyzymes.

Leveransen till Novozymes startar den 1 maj. Coor i Danmark kommer att rekrytera 15 – 20 personer till uppdraget.

-       Vi är mycket glada över detta avtal. Coor är marknadsledande när det gäller integrerade FM-lösningar (IFM), men sedan några år satsar vi även medvetet på att växa inom segmenten fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck. Vi har vässat vårt erbjudande inom dessa områden, och med den här affären flyttar vi fram våra positioner inom just fastighetsservice, kommenterar Jørgen Utzon, vd för Coor i Danmark.

For mer information, pressbilder etc., besök www.coor.se eller kontakta:

Jørgen Utzon, vd Coor i Danmark, +45 2363 7178, jorgen.utzon@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, + 46 8 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com