Coor växer inom lokalvård

I hård konkurrens har Coor tilldelats uppdraget att utföra och utveckla lokalvård till Länssjukhuset i Kalmar. Avtalet är värt drygt 20 MSEK per år och tecknas för en period om fem år.

Det nya uppdraget startar den 1 april 2018 innebär att Coor kommer att anställa cirka 45 medarbetare för att utföra lokalvårdsleveransen. Lokalvård är ett prioriterat tillväxtområde för Coor och uppdraget bekräftar att Coor har ett väl utvecklat och konkurrenskraftigt lokalvårdskoncept.

- Coor är idag en av marknadens ledande lokalvårdsleverantörer. Under de senaste åren har vi jobbat mycket med vårt lokalvårdserbjudande och utvecklat vårt lokalvårdskoncept, Coor Cleaning Concept. Detta koncept säkerställer en hög och jämn leveranskvalitet i olika typer av miljöer, även känsliga miljöer som till exempel sjukhus. Vi är otroligt stolta över förtroendet vi nu får av Länssjukhuset i Kalmar och ser fram mot att få ta över detta uppdrag, säger affärsenhetschef Karin Sparr på Coor.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

AnnaCarin Grandin, vd Coor i Sverige, +46 10 559 57 70, annacarin.grandin@coor.com

Karin Sparr, affärsenhetschef specialisttjänster Coor i Sverige, +46 10 559 65 95, karin.sparr@coor.com

Sofie Schough, kommunikationschef Coor i Sverige, +46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com