Coor vidareutvecklar digitala gränssnitt för bättre kundupplevelser

Service handlar om upplevd kvalitet, en insikt som är central i Coors ständiga förbättringsarbete. Under 2017 har Coor fokuserat särskilt på att utveckla de digitala plattformar som används av Coors kunder – Coor Service Portal och FOOD by Coor Portal. 

Satsningarna har gjorts i syfte att förbättra kundupplevelsen och öka tillgängligheten på Coors största digitala kundplattformar.

Coor Service Portal är en portal som används av ett stort antal kunder i hela Norden. Portalen är helt mobilanpassad och byggd i en molnbaserad lösning som är enkelt åtkomligt från alla typer av enheter (datorer, surfplatta, mobil). Här kan Coors slutkunder hitta information, hantera ärenden, beställa och göra bokningar. Portalen är ansluten till Coors ärendehanteringssystem, vilket stödjer automatiserade arbetsflöden och gör ärendena helt spårbara.

FOOD by Coor Portal är en särskild restaurangportal. Förutom information om menyer finns här möjlighet att beställa mat och livsmedelsrelaterade produkter för avhämtning.

- Som Nordens ledande serviceleverantör är det viktigt att vi har en god förståelse för hur ny teknik kan användas i våra leveranser. Att kunna erbjuda våra kunder riktigt bra och moderna kundplattformar är en del i detta arbete. Att ha Coor som leverantör ska vara upplevas som ett mervärde vilket dessa plattformar bidrar till, säger Rikard Wannerholt, chef för Verksamhetsutveckling & Transformation på Coor.

Båda plattformarna har driftsatts i delar av verksamheten, och kommer att rullas ut under 2017.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta: 

Rikard Wannerholt, Chef koncernstab Verksamhetsutveckling & Transformation
+46 10 559 59 35,
rikard.wannerholt@coor.com  

Sofie Schough, tf. Kommunikationsdirektör på Coor
+46 10 559 59 83,
sofie.schough@coor.com