Johan Färm ny styrelseordförande för BRM

BRM är ett av Sveriges främsta specialistföretag inom risk- och krishantering. BRM har funnits i snart 20 år och arbetar med myndigheter och företag, både nationellt och internationellt med att bygga upp deras förmåga att hantera risker och kriser relaterade till verksamheten.

- BRM är ett fantastiskt företag som hjälper till med att minska onödiga risker i verksamheter och hantera kriser som ändå inträffar. I slutändan handlar det om bidra till sundare, starkare och hållbarare verksamheter vilket är bra för alla. Jag är hedrad över att stämman valt mig till ny ordförande för BRMs styrelse, säger Johan Färm, VD Addici Security.

Johan Färm har 15 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och är nämndeman i Svea Hovrätt.

Addici Security är ett bolag inom Coor-koncernen. Bolaget bildades 1985 och är idag en av branschens ledande leverantörer av säkerhetstjänster.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Johan Färm VD, Addici Security 
+46 10  559 71 76, johan.farm@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige 
+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com