Johan Färm ny VD för Addici Security

Idag tillträder Johan Färm rollen som VD för Addici Security, ett bolag inom Coor-koncernen. Johan har 15 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och kommer närmast från BRM Europe där han var VD under de senaste sju åren.

Säkerhet är ett prioriterat tjänsteområde inom Coor och de säkerhetstjänster som erbjuds genom Addici Security är viktiga i den satsning som görs under 2017. Det finns en uttalad målsättning att expandera verksamheten under året och skapa synergier med övriga FM-tjänster i Coors portfölj. Rekryteringen av en VD med starkt tillväxtfokus är ett första steg i det arbetet.

Under åren som VD på BRM Europe medverkade Johan Färm till en flerdubbling av företagets storlek och en vidareutveckling av tjänsteutbudet. Han har tidigare erfarenhet från Securitas som säljare och arbetsledare med bred grundkompetens inom bevakningsbranschens olika tjänsteutbud. Johan är också nämndeman i Svea Hovrätt.

- Johan Färm är ett mycket viktigt tillskott till verksamheten, säger Magnus Wikström, styrelseordförande Addici Security. Johan har en gedigen bakgrund och kan skapa den rätta tillväxtkulturen inom bolaget. Addici Security har under de senaste åren gjort en fantastisk tillväxtresa. I och med rekryteringen av Johan Färm lägger vi i ytterligare en växel. Jag är mycket glad över att Johan vill axla rollen som VD för Addici Security.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Magnus Wikström, Styrelseordförande, Addici Security
+46 10  559 50 95
magnus.wikstrom@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com