Minskat matavfall för ett bättre klimat

Mat och dryck är en av Coors största tjänster, och med 120 restauranger är Coor idag en av Nordens största restaurangoperatörer. I syfte att minska miljöbelastningen införs nu mätning av allt matsvinn. Målsättningen är att matsvinnet ska minskas med totalt 20 procent det kommande året.

Matsvinnet står idag för en stor del av den totala miljöpåverkan i Norden, och behöver minskas i alla led i livsmedelskedjan – vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Coor är ett av Nordens ledande FM-bolag, och mat & dryck är en av bolagets största tjänster. Idag driver Coor över 120 restauranger i Sverige, Norge och Danmark. Nu införs mätning av allt matsvinn i alla restaurangenheter. Matsvinnet uppstår både i beredning i köket, vid serveringen och vid diskinlämningen.

-       Vi har tidigare mätt matsvinnet i ett antal restauranger, men nu inför vi mätning på ett enhetligt sätt i hela verksamheten. Vi börjar med att mäta och följa upp, och nästa steg är att sätta mål för varje enskild restaurang. Målsättningen är att vi ska minska matsvinnet med 20 procent på ett år. För att nå dit krävs förändringar i vår matproduktion, men också att vi på olika sätt uppmuntrar våra matgäster att inte ta mer mat än de orkar äta upp, säger Jonas Parkvall, chef mat & dryck, Coor i Sverige.

Matsvinnet kommer att mätas dagligen och registreras i ett särskilt system som Coor har utvecklat.

-       Som alla ansvarstagande företag försöker vi på olika sätt aktivt minska vår miljöpåverkan. Råvaruhantering är en av våra fem stora miljöaspekter, och detta är ett stort steg i rätt riktning när det gäller att minska vår miljöbelastning, säger Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor.

Mer om Coors miljöarbete finns att läsa i bolagets hållbarhetsrapport på www.coor.se

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Jonas Parkvall, kontraktchef mat & dryck, Coor        +4610 559 65 99             jonas.parkvall@coor.com

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor               +46 10 559 59 83            sofie.schough@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör +46 10 559 54 04  asvor.brynnel@coor.com