WSP vinner Coors miljöpris Årets Miljöstjärna

För att premiera ett aktivt miljöarbete har Coor instiftat priset Årets Miljöstjärna. Priset delas ut till den kund i Sverige som utmärker sig i arbetet med att skapa mer långsiktigt hållbara servicetjänster. I år vinner WSP utmärkelsen.

Till grund för utnämningen av Årets Miljöstjärna ligger en omfattande miljö­gransk­ning av de servicetjänster som Coor utför till sina kunder. Miljögranskningen har gjorts med hjälp av det egenutvecklade miljöverktyget Coor Green Services, som är den första heltäckande miljö­märkningen inom servicesektorn.

- WSP har ett starkt engagemang för hållbarhet. Inom serviceleveransen har intresset för Green Services varit stort från WSPs sida och att man skulle uppnå goda resultat i utvärderingen av leveransen var tydligt från första början. Det är extra roligt att tilldela Årets Miljöstjärna till WSP, då deras stora engagemang i frågan, kombinerat med nyfikenhet och driv inom området också utmanar Coor att bli bättre, säger AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige.

Priset Årets Miljöstjärna delades ut vid en prisceremoni den 29 november hos WSP. Priset består av en prissumma som vinnaren får skänka till valfri välgörenhetsorganisation. WSP har valt att pengarna ska gå till organisationen Solvatten.

Om Coor Green Services
Coor Green Services är ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. Tjänsterna utvärderas utifrån relevanta miljökriterier som är mer långtgående än vad lagstiftningen kräver. Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket innebär att verktyget anpassas till utvecklingen över tiden. Verktyget är unikt i sitt slag och gör Coor till det första servicebolaget i världen som har kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en heltäckande miljömärkning.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta: 

AnnaCarin Grandin
vd Coor i Sverige
+46 10 559 57 70
annacarin.grandin@coor.com

Sofie Schough
kommunikationschef Coor i Sverige
+46 10 559 59 83
sofie.schough@coor.com