Coor förvärvar service-företag i Norge

Coor har tecknat avtal om förvärv av det norska facility management-företaget West Facility Management. West omsätter årligen ca 140 MSEK och har mer än 300 anställda främst i Bergen och Oslo. Förvärvet bidrar positivt till Coors tillväxt och kompetens främst inom viktiga lokalvårdssegment. Förvärvet av West Facility Management är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheten.

West Facility Management är ett norskt familjeföretag som startade år 1980. Bolaget erbjuder lokalvård, restaurangverksamhet och andra FM-tjänster till privat sektor. Huvudkontoret är beläget i Bergen, där man också har den största delen av verksamheten. Lokalvård står för drygt 80 procent av Wests omsättning.

Förvärvet är ett komplement till Coors befintliga verksamhet i Norge, både geografiskt och tjänstemässigt. Wests kunder finns främst inom segmenten detaljhandel och fastighet, vilket är ett bra komplement till Coors nuvarande erbjudande. West Facility Management levererar tjänster med hög kvalitet och kunden i fokus vilket överensstämmer med Coors marknadsposition.

Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 95 MNOK och motsvarar en EV/EBITA-multipel på strax under 9x i förhållande till nuvarande EBITA och under 6x, när förväntade synergier fullt har realiserats under 2019. Förvärvet finansieras av en extern bryggfinansiering, som kommer att återbetalas under fjärde kvartalet.

Coor har en uttalad strategi om tillväxt i Norden och förvärvet av West ligger i linje med den. Genom förvärvet växer Coor i Norge substantiellt samtidigt som det finns stora synergimöjligheter, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor i en kommentar.

Coor blir nu en ännu mer komplett serviceleverantör och vi ser fram emot att välkomna många nya kompetenta medarbetare som gör oss till ett ännu starkare och vassare alternativ på den norska marknaden, kommenterar Nikolai Utheim, vd Coor i Norge.

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor 
+46 10 559 59 35
 mikael.stohr@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor
 +46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se