Coor i förlängt avtal med Volvo Cars gällande brand- och räddningsservice i Olofström

Volvo Cars förlänger avtal med Coor gällande brand- och räddningsservice vid produktionsanläggningen i i Olofström.

Det fasta abonnemanget omfattar alla aktiviteter inom brand och räddning på anläggningen, så som kontroller och tillsyn, utbildning av Volvo Cars personal och deltidsbrandmän, hantering av arbetstillstånd för heta arbeten, beredskap och utryckning vid incident, processansvar för brandskydd samt rådgivning till Volvo Cars organisation. Coor har en brandstyrka med tre släckbilar, en saneringsbil och en insatsledarbil på plats i Olofström.

 - Vi är stolta och tacksamma över det förnyade förtroende Volvo Cars ger oss och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet gällande brand- och räddning vid Olofströmsfabriken. Att vi får fortsätta vårt uppdrag är ett bevis på hög leveranskvalitet, ett gott samarbete och ett stort ömsesidigt förtroende, säger Jim Rendahl, affärsenhetschef IFM 2, Coor i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Rendahl, affärsenhetschef IFM 2 Coor i Sverige
jim.rendahl@coor.com   eller +46 10 559 561 52 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83